VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 


... SLUŽBA ZA TRANSFUZIOLOGIJU

OPSEG DELATNOSTI

U našoj Službi je stalno zaposleno 2 transfuziologa, 3 medicinska tehničara sa višom stručnom spremom, 11 sa V stepenom i 2 spremačice (perači laboratorijskog posuđa)

Načelnik Službe : Dr Svetlana Stojković
Glavni tehničar : Predrag Vujić

Služba je podeljena na 3 odseka.

Odsek za kolekciju i konzervaciju krvi- престао са радом 15.11.2017, због адаптације Главне болничке зграде и привременог измештања Службе у просторије Дечје болнице (Физикална медицина), у којој не постоје услови за рад одсека. Такође, због реорганизације трансфузиолошких служби и прве фазе Акционог плана који ступа на снагу 01.01.2018.године, престаје се са активностима везаним за прикупљање крви добровољних давалаца.


Nadzorna sestra: Aleksandra Spasić

Osnovni zadatak Odseka je da prikupi dovoljan broj jedinica krvi od dobrovoljnih davalaca, kako bi tokom cele godine bile zadovoljene sve potrebe za transfuzijskim lečenjem. U tom cilju:

-obavlja poslove vezane za edukaciju i motivisanje stanovništva za dobrovoljno davanje krvi,
-planira i organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi u Službi i na terenu u radnim organizacijama,
-obavlja prijem dobrovoljnih davalaca krvi, zdravstveni pregled i uzimanje krvi,
-vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, kartoteku i izdaje knjižice dobrovoljnim davaocima krvi,
-vrši serološko ispitivanje uzoraka krvi dobrovoljnih davalaca na markere krvlju prenosivih infekcija (HBs Ag, HCV antitela, HIV antigen i antitela, antitela na Treponemu pallidum),
-vodi registar i obavlja poverljiv razgovor sa davaocima krvi čiji rezultati testiranja bilo kog markera odstupaju od utvrđenih graničnih vrednosti i preduzima zakonom utvrđene mere,
-vrši imunohematološko ispitivanje krvi dobrovoljnih davalaca (određivanje krvnih grupa ABO i Rh D antigena, Rh fenotip kod Rh D negativnih uzoraka, direktan Coombs-ov test i skrining iregularnih antitela, kao i identifikaciju antitela),
-pravi komponente od krvi, etiketira ih i skladišti u odgovarajućim propisanim uslovima.

Cilj: da imamo 100% anonimno, besplatno i dobrovoljno davalaštvo krvi, da poštujemo princip da krv čeka pacijenta a ne pacijent krv, uz stalnu kontrolu kvaliteta.

Odsek za kliničku transfuziologiju

Šef Odseka: Prim. dr Bosiljka Mihić-Tomić

Ukratko, osnovna delatnost Odseka je:

-pretransfuzijsko i posttransfuzijsko imunohematološko testiranje bolesnika,
-konsultacije pri izdavanju krvnih komponenti i aktivno učešće u transfuzijskom lečenju pacijenata na odeljenju, kako bi primena krvi i krvnih komponenata bila racionalna, optimalna, sigurna a pre svega uspešna,
-prenatalna i postnatalna ispitivanja trudnica i porodilja, kao i učešće u lečenju hemolitičke bolesti novorođenčeta,
-praćenje transfuzijskih reakcija,
-preoperativno prikupljanje krvi za autolognu transfuziju.

U tom cilju izvode se sledeći laboratorijski testovi:

-određivanje pripadnosti ABO , Rh i drugim krvnogrupnim sistemima kod odraslih i novorođenčadi.
-određivanje prisustva eritocitarnih antitela u serumu, identifikacija i određivanje kliničkog značaja nađenih antitela.
-određivanje direktnog antiglobulinskog testa polispecifičnim i monospecifičnim serumima; elucija.
-unakrsna proba između eritrocita davaoca i seruma primaoca krvne komponente, tipiziranje jedinica krvi sa ciljem pronalaženja adekvtne, odnosno kompatibilne krvi za transfuziju senzibilisanih bolesnika.

Cilj: usavršavati procedure, pratiti i primenjivati nove preporuke iz kliničke transfuziologije u praksi.

Odsek ambulante za dijagnostikovanje poremećaja hemostaze i kontrolu oralne antikoagulante terapije - Амбуланта za контролу оралне антикоагуланте терапије је престала са радом 15.11.2017, због адаптације Главне болничке зграде и привременог измештања Службе у просторије Дечје болнице (Физикална медицина), у којој не постоје услови за рад амбуланте.

Nadzorna sestra: Lidija Obradović-Dragutinović

U dijagnostici poremećaja hemostaze koristimo podatke dobijene anamnezom, fizičkim pregledom i laboratorijskim ispitivanjem.

U našem Odseku u okviru laboratorijskog ispitivanja radimo sledeće skrining testove:

- PT-protrombinsko vreme (INR)
- aPTT - aktivisano parcijalno tromboplastinsko vreme
- TT-trombinsko vreme
- euglobulinsku fibrinolizu

 Od dodatnih testova hemostaze radimo:

- D-dimer,
- antitrombin,
- anti Xa.

Takođe radimo ispitivanje funkcije trombocita na aparatu PFA-100.

Pored tumačenja navedenih laboratorijskih testova i svakodnevnih konsultacija sa lekarima sa drugih odeljenja u smislu pripreme pacijenata za hirurške intervencije, zbrinjavanja hemostaznih poremećaja za pacijente na stacionarnom lečenju, drugi deo aktivnosti Odseka odnosi se na laboratorijsko i kliničko praćenje pacijenata na oralnoj antikoagulantnoj terapiji (OAT). Tim pacijentima se u našoj Ambulanti periodično određuje protrombinsko vreme (INR). Konsultaciju, odnosno tumačenje rezultata obavlja nadležni transfuziolog u cilju podešavanja doze leka, radi postizanja i održavanja preporučenog terapijskog opsega. Po potrebi ovi pacijenti se pripremaju za sve planirane invazivne dijagnostičke procedure, vađenje zuba i hirurške intervencije. Najveća briga posvećuje se pacijentima koji su na dugotrajnoj OAT i njima (ukoliko je to moguće) protrombinsklo vreme određujemo iz kapilarne krvi. Pacijent dolazi u zakazanom terminu, test se izvodi brzo i jednostavno (nema čestih venepunkcija) i odmah sledi lekarski konsultativni pregled.

Cilj: Uvođenje novih analiza radi lakše dijagnostike poremećaja hemostaze, uz stalnu kontrolu kvaliteta. U toku je postupak za uvođenje novih analiza (određivanje agregabilnosti trombocita i rotaciona tromboelastometrija), koje će omogućiti savremenije i sveobuhvatnije praćenje funkcije trombocita i dejstvo antiagregacione terapije, kako kod hospitalizovanih tako i kod ambulantnih pacijenata, odnosno dijagnostiku i zbrinjavanje poremećaja hemostaze kod hirurških pacijenata.