Dobro došli na internet prezentaciju
Kliničko - bolničkog centra "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" Pregledajte trenutne vesti i aktuelnosti.

KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"

Saznajte više o KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje", našim vrednostima, misiji i viziji.

Kliničko-bolnički centar je ustanova organizovana po savremenim principima zdravstvene zaštite, koja pruža zdravstvenu uslugu visokog standarda, uz primenu najnovijih dijagnostičkih i terapijskih procedura. KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" je i nastavna baza Medicinskog fakulteta, sa istorijom kontinuiranog sprovođenja medicinske edukacije.

Saznajte više

Klinike

Klinike koje rade u okviru KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"

U okviru KBC KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" rade četiri klinike. Klinika za hirurgiju, Klinika za urologiju, Klinika za internu medicinu i Klinika za anesteziologiju sa reanimatologijom.

Saznajte više

Bolnice

Bolnice koje rade u okviru KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"

U okviru KBC fukcioniše pet bolnica i to Bolnica za psihijatriju, Bolnica za dečije plućne bolesti i TBC, Bolnica za ginekologiju i akušerstvo, bolnica za ORL i Bolnica za neurologiju.

Saznajte više

Zajedničke medicinske službe

Zajedničke medicinske službe su samostalne organizacione jedinice u sastavu KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje". Funkcionalno odvojene, a u tesnoj saradnji i neposrednoj komunikacijiji sa klinikama i bolnisama u KBC-u.

U okviru KBC radi devet zajedničkih medicinskih službi. Služba za laboratorijsku dijagnostiku, Služba za patologiju, Služba za radiološku dijagnostiku, Služba za digestivnu endoskopiju, Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bolnička banka krvi, Služba za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost, Bolnička apoteka, Služba za organizaciju, planiranje i evaluaciju i medicinsku informatiku.

Saznajte više

Zajedničke nemedicinske službe

Službe za pravne, ekonomsko-finansijske i tehničke poslove.

Saznajte više

Javne nabavke

Oglasi i obaveštenja

Klik na oglase i nabavke

Pomoć pacijentima

Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ je zdravstvena Ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa u kojoj se obavlja visokospecijalizovana specijalističko-konsultatvna i stacionarna zdravstvena zaštita iz oblasti: opšte hirurgije, interne medicine, urologije, anesteziologije sa reanimatologijom, psihijatrije, neurologije, otorinolaringologije, pedijatrije, ginekologije i akušerstva, transfuzijske medicine, radiološke i laboratorijske dijagnostike, kliničke farmakologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, kao i uže specijalističkih oblasti: kardiologije, endokrinologije, hematologije, gerontologije, gastroenterohepatologije, pulmologije, nefrologije, fonijatrije, audiologije, alergologije, psihoterapije, neonatologije, perinatologije, fertiliteta i steriliteta.

Participacija za pojedinačne usluge Saznajte više
Prijem u bolnicu Saznajte više
Pravilnik o kućnom redu Saznajte više
Zaštita prava pacijenata Saznajte više
Odluka o radnom vremenu Saznajte više

Adresa i kontakt
KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" Kako kontaktirati KBC. Kako doći do KBC-a.